Foto: Rolf Lind

Foto: Rolf Lind

Den ideella föreningen Gunilla Skyttlas och Raine Navins vänner

Föreningen bildades den 18 mars 2016 tillsammans med Raine hemma på Södra Långgatan 8 i Kalmar. Det var 7 veckor efter Gunillas bortgång, och Raine var väldigt glad över att föreningen bildades.

Föreningens ändamål är - Att vårda och värna Gunilla Skyttlas och Raine Navins konstnärskap och konstnärliga verksamhet. Vi är en ideell förening som arbetar utan ersättning, och därför behöver vi medlemmarnas stöd.

Kontakta oss för att bli medlem på vår mail, info@gunillaochraine.se

Vid föreningens bildande var även syftet att verka för bevarandet av G&R hem och ateljé på Södra Långgatan i Kalmar. Efter att detta inte gick att lösa ekonomisk, så blev lösningen att Kalmar läns museum tog emot flertalet föremål från G&R hem. Ett Varmt Hjärtligt Tack till Kalmar läns museum. Samarbete pågår mellan Vänförening och Länsmuseet, information sker löpande här på hemsidan.  

Även Kalmar konstmuseum har tagit emot föremål av Gunilla och Raine. Samarbete fortsätter även med Konstmuseet och Vänföreningen. Varm Hjärtlig tacksamhet för det.

Vid första årsmötet den 2 maj 2016 valdes styrelse:

Ordförande Ove Thorsén.Sekreterare Barbro Eldhagen. Postum kassör Gunilla Skyttla. Ledamöter, Raine Navin och Inger Blad. Suppleanter Frida Thorsén och Carl Antonson. Adjungerade till styrelsen, Agneta Gefors och Magnus Silfverhielm.

Styrelse vald av årsmötet 2018: Ordförande Maria Nordenson Carlgren. Sekreterare Elisabeth Jonsson. Kassör Agneta Gefors. Ledamot Magnus Silfverhielm och Frida Thorsén. Adjungerade; Örjan Molander Kalmar läns museum, Anneli Berglund Kalmar konstmuseum